Βαραιατρική Eπέμβαση

Η επιτυχία μίας βαραιατρικής  επέμβασης πέρα από την  ίδια την επέμβαση έχει να κάνει και με την διατήρηση του αποτελέσματος σε βάθος χρόνου. Και αυτό σχετίζεται με μία ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Από διατροφικής πλευράς ,το άτομο που αποφασίζει να κάνει επέμβαση, περνάει από ένα στάδιο διατροφικής προσαρμογής και εκπαίδευσης πριν την επέμβαση. Στο στάδιο αυτό μαθαίνει πως θα διατρέφεται  από εδώ και στο εξής και δουλεύει τυχών διατροφικές διαταραχές που φέρει.

Μετά την επέμβαση γίνεται σταδιακή επανένταξη στις τροφές καθώς συνεχίζεται η εκπαίδευση και η παρακολούθηση.