ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μου είναι να εξελίσσομαι συνεχώς, ώστε να μπορώ να συνδράμω τους ανθρώπους να βελτιώνουν την υγεία τους να έρχονται κοντά στην φύση, να είναι σε θέση να επιλέξουν υγιεινά τρόφιμα, να τροποποιούν το βάρος τους  αλλά και να το διατηρούν αμετάβλητο μέσα από σωστή διατροφική διαπαιδαγώγηση.

Προσωπικό μου στοίχημα είναι ο κάθε άνθρωπος μετά από κάθε συνεδρία να φεύγει από  τον χώρο ή από την διαδικτυακή συνεδρία μας με χαμόγελο, αισιοδοξία, ικανοποίηση και έχοντας ανακαλύψει κάτι καινούριο. Αλλά και στο τέλος της συνεργασίας μας να νιώθει χαρά και δύναμη!